Rzym antyczny

Każda epoka wniosła wkład w urodę tego miasta, które nie sposób porównywać z innymi. Dlatego, od stuleci - wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tu rodziły się style, stąd biły źródła cywilizacji ... Na Forum Romanum w gmachu kurii Senatu decydowano o losach całego imperium, w bazylikach odbywały się procesy o zdzierstwo. Gdy na Palatynie onieśmielały jeszcze swoim pięknem cesarskie pałace, w Rzymie zaczęło utwierdzać się chrześcijaństwo. Biblijny zwrot: "Oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu, to co boskie." - wzbudzał trwogę i był przyczyną prześladowań ze strony władzy. W cyrku Kaliguli i Nerona męczeńską śmierć poniósł św. Piotr, a przy drodze do Ostii św. Paweł. Nad grobami świętych powstały bazyliki....

Rzym od ponad 2000 lat jest stolicą, stąd splendor miasta i jego świątyń. Papieże sciągali tu architektów, artystów malarzy i rzeźbiarzy. Powstawały dzieła sztuki, m.in.: Kaplica Sykstyńska, w mieście wyrastały fontanny i piękne pałace ....

"Rękę poważnie wzniósł, jak gdyby wkoło miał błogosławić tłum swego poddaństwa, a drugą rękę opuścił na wodze, rumaka swego zapędy ukraca. Zgadniesz, że mnogi lud tam stał na drodze i krzyczał: Cesarz, ojciec nasz powraca! ..... Koń równym krokiem, równą stąpa drogą".

Obecnie na Kapitolu stoi kopia monumentu wielkiego wodza choć ciągle rozważa się możliwość ustawienia oryginalnego posągu, o którym tak pięknie napisał Adam Mickiewicz ...

..... Jeszcze kilka zdjęć z tarasu Kapitolu i powrót do tętniącego życiem miasta.

Na szczęście - w Rzymie są cudowne fontanny, a przy nich - bary, w których fantastyczne lody usatysfakcjonują podniebienia najbardziej kapryśnych smakoszy ....

Zapytaj o dostępność