jesień w Rzymie

Szanowni Państwo, wasze wizyty w Wiecznym Mieście są dla mnie dużą radością. jestem dumna, że mogę podzielić się z Państwem swoją wiedzą o historii Rzymu oraz znajomością miasta – gdzie można pójść na włoskie zakupy lub zjeść przepyszną kolację. Ale gdy grupa jest w mieście kilka dni – rozstania są trudne. Dlatego szczególnie są cenne takie gesty jak miłe słowa poniżej. Pragnę się nimi z Państwem podzielić:

Opuszczając Rzym, przedstawiam najlepszego w całym Wszechświecie Przewodnika po Wiecznym Mieście ❤

Dziękuję za tyle lat wędrówek po Rzymie ❤

„Ja­kąż mam my­ślą wiel­ką i tyl­ko Bogu od­da­ną
Zro­zu­mieć cię, o mia­sto, coś jest wiel­ko­ścią wez­bra­ną
Ten ręki ła­god­ny ruch, któ­rym Ma­rek Au­re­liusz ja­dąc przez Ka­pi­tol, wita
I ko­pu­łę Pio­tra,
I ten ro­do­den­dron, któ­ry w Vil­la Bor­ghe­se roz­kwi­ta”.

Do zobaczenia w Rzymie, bo w końcu wszystkie drogi prowadzą właśnie tutaj

Tomasz Sienkiewicz