Galeria tancerek z Moulin Rouge

Zwykle zimą w galeriach rzymskich można zobaczyć wiele ciekawych wystaw. Tym razem w Muzeum przy „Ara Pacis” wystawiane są dzieła wielkiego artysty, człowieka silnie związanego z kabaretem, jednego z czołowych przedstawicieli postimpresjonizmu, francuskiego malarza, rysownika i grafika – Henri de Toulouse-Lautreca.
Artysta żył w latach 1864-1901 i był potomkiem arystokratycznego rodu. W poczuciu ułomności i brzydoty fizycznej, niedowartościowany, odkrył najciemniejsze strony nocnego Paryża, zwłaszcza Montmartre’u i Moulin Rouge, m.in. środowisko kabaretów oraz domów publicznych i stał się ich najwierniejszym kronikarzem. Czerwony Młyn traktował go jak domownika.
Był autorem litografii, pasteli, rysunków, prac olejnych, uprawiał także plakat – nowy środek artystycznego wyrazu, śmiały i krzykliwy, trafiający do masowego odbiorcy. Bohaterem jego dzieł jest człowiek, malowany z pasją, pospiesznie i szkicowo, z ukazaniem najistotniejszych cech zewnętrznych. Artysta dążył do tego, aby jak najdokładniej uchwycić ruch. Tworzył w swoich dziełach szczególny świat: tańca, śpiewu, kabaretów, cyrkowców, alkoholików, prostytutek, słynnych aktorek. Jego postacie ujęte są nieco karykaturalnie, są zdeformowane, przerysowane. Z jednych obrazów emanuje gorycz, z drugich pewien dystans malarza do przedstawianej rzeczywistości. Toulouse-Lautrec posługiwał się płaską plamą i linią – to główne środki jego wyrazu. Używał mocnych, nasyconych tonów, zestawień barw kontrastowych. Fascynował się drzeworytem japońskim. Najważniejsza cecha jego indywidualnego stylu – znakiem rozpoznawczym jego twórczości – jest śmiała, szybka i wymowna kreska. W swoich dziełach umieszczał gwiazdy Moulin Rouge i innych kaabretów, śpiewaków i tancerzy, m.in.: La Goulue, Yvette Guibert, Jane Avril. Najważniejsze prace Henriego de Toulouse-Lautreca to: :Taniec w Moulin Rouge (1892), „W Moulin Rouge” (1892), „Jane Avril” (1893), „Modystka” (1900), „Moulin Rouge-La Goulue” (1891), „Divan japonaise” (1892), „Ambassadeures. Arstide Bruant” (1892), „La Goulue wchodząca do Moulin Rouge” (1892).
Jak widać, przewagę najistotniejszych dzieł twórcy stanowią te, które przestawiają życie Moulin Rouge. Obrazem dotyczącym owej tematyki, na który warto szczególnie zwrócić uwagę, jest „Taniec w Moulin Rouge”.
Pomimo dość drogich biletów pod galerią zawsze ustawia się kolejka. W końcu to okazja, bo dzieła trafiły tu gościnnie wprost z Muzeum Sztuk Pieknych w Budapeszcie.