Zielone Świątki po włosku

Czy wiecie, ze raz w roku w rzymskim Panteonie z okrągłego wycięcia w kopule zwanym oculus spada deszcz z czerwonych płatków róż?
Była to podobno antyczna tradycja od czasów, gdy 13.05.609 roku pogańską świątynię zamieniono na kościół. Focus cesarz bizantyjski ofiarował papieżowi ten budynek, a Bonifacy IV konsekrował antyczną świątynię pogańską na Santa Maria ad Martyres i stal się kościołem św. Marii od Męczenników.
W czasach średniowiecza podczas papieskiego nabożeństwa z oculus w kopule spadał na wiernych taki różany deszcz.
Kopula kiedyś zdobiona złoconym brązem od wewnątrz. Niestety w VII w. zdobienia zostały skradzione i przetransportowane do Konstantynopola. Otwór w kopule ma 9 metrów średnicy i własnie stad znów od 1995 roku (w tym roku 8 czerwca) po zakończonym nabożeństwie miedzy godz. 11.30 a 12.30 spada na wiernych deszcz czerwonych płatków.