Żadnej zapłaty, żadnej nagrody

„Żadnej nagrody żadnej zapłaty”. Podejmując się tego najtrudniejszego zadania Michał Anioł zaryzykował cały swój dorobek. Kopuła była najpełniejszym wyrazem jego twórczego ducha. Wznosząca się wysoko w górze z krzyżem miała duchowy wydźwięk, który wskazuje na życie po śmierci. Dominuje nad wszystkimi dachami w Rzymie. Z tego miejsca panorama wydaje się odległa. Z tej wysokości przyprawiającej o zawrót głowy widać całe Miasto Watykańskie. Krytyk sztuki Vasari pisał o kopule: „Odznacza się ona tak znakomitą i przemyślaną konstrukcją i wykonana jest z tak doskonałą znajomością rzemiosła, że nikt, nawet żaden znawca nie widział nigdy przedtem równie pięknego, równie dostojnego i równie artystycznego dzieła zarówno pod względem roboty kamieniarskiego lecz także z uwagi na fakt, iż w budowli tej zespoliły się władza świecka i wieczność”.