Santo subito

W bazylice św. Piotra już od pewnego czasu trwają przygotowania do wielkich uroczystości związanych z beatyfikacją Jana Pawła II.
1 maja 2011 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się w bazylice św. Piotra uroczystość pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. Nastąpi wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II. Stosownie do okoliczności bazylika przygotowuje się na przyjęcie ogromnej ilości pielgrzymów, którzy przybędą tu z całego świata.
W lewej nawie bazyliki poustawiano parawany i tu też dzieje się już dziś dużo. Przez szczelinę podejrzałam, że rozmontowano ołtarz pod mozaiką, która jest kopią obrazu Rafaela „Transfiguracja”.
Przechodzę obok herbu Jana Pawła II umieszczonego w formie intarsji w posadzce. Kiedyś papież Wojtyła zamówił u heraldyka swój papieski herb z krzyżem jako symbolem Chrystusa, oraz literą „M” jako symbol czci dla Matki Boskiej.
Trwają też prace w prawej nawie bazyliki Kaplicy św. Sebastiana. Widać sklepienie kaplicy ozdobione puttami. W głębi pomniki z brązu: posągi papieży: Piusa XI i Piusa XII oraz mozaikową kopię dzieła Dominichina przedstawiającą św. Sebastiana umęczonego strzałami. Około trzech metrów pod posadzką nowej bazyliki znajduje się „drugi kościół” zwany Grotami Watykańskimi. Tutaj w sąsiedztwie Grobu Księcia Apostołów spoczywają w sarkofagach i grobach papieże wraz z ich historią, wiarą, sztuką i kulturą wiedzą i tradycją. Skończoność władzy ziemskiej i duchowa nieśmiertelność zlewają się tu w całość. Właśnie w tym miejscu, gdzie złożone kiedyś było w sarkofagu ciało Jana XXIII został pochowany w ziemi Jan Paweł II.
1 maja tego roku Jego doczesne szczątki przeniesione zostaną do ołtarza św. Sebastiana i złożone relikwie będą mogli nawiedzać wszyscy wierni tego świata.