Arrasy

Dzięki Prezydentowi Republiki Włoskiej, oraz Prezydentowi Florencji i Gminy w Mediolanie we współpracy z Ministerstwem Dziedzictwa i Kultury, Expo 2015 oraz Fundacji Braccow Sali Corazzieri wystawiono dwadzieścia imponujących Arrasów z manufaktury tkaczy flamandzkich pochodzących z XVI w i stanowiących obecnie własność Florentyńczyków.
Unikalna wystawa i wspaniała okazja, aby po razpierwszy od 150 lat zobaczyć całą kolekcję arrasów z 1545 będących kiedyś własnością rodu Medicich. Historia tych arcydzieł sięga do czasów Cosimo I de 'Medici i jego małżonki Eleonory. Cosimo wielki mecenas sztuki, zapragnął przedstawić biblijną historię Józefa syna Jakuba w wyjątkowo trudnej technice sztuki,bo w arrasach. Zlecił przeto artystom Ponterom i Bronzino wykonanie 20 projektów arrasów opowiadających ową historię. Artyści żwawo zabrali się do rysunku i kartonów. Biorąc pod uwagę, że każde z wystawionych dziel ma ponad 6 m. wysokości to trzeba wiedzieć, ze arrasy najpierw są rozrysowane w proporcjach 1×1 a następnie dopiero przenoszone na warsztaty tkackie. Dopiero później tkane tzw. techniką gobeliniarską i doszywane do arrasu fragmenty haftowane, aplikowane, wyszywane i zszywane stanowią imponująca całość. Do arrasów użyto nici złotych „ciągnionych” nitki jedwabnej i wełny. Wszystkie sceny z epizodów z życia Józefa zamknięte są szerokimi pasami – ramami z bogatymi elementami przedstawiającymi martwa naturę. Cudo!
Rozbudowane sceny opowiadają nam, jak to wredni i zazdrośni bracia sprzedali swojego brata Józefa do niewoli egipskiej. Na szczęście jak to często bywało bystry i super inteligentny Józef zabłysnął na dworze króla egipskiego interpretując w trafny sposób sen Faraona. W konsekwencji Józef robi olśniewającą karierę, wybacza podstęp swoim braciom i cała rodzina godząc się i wybaczając podstępki trafia ponownie już do bogatego i sławnego Józefa. Całość opowiedziana jest ze szczegółami w 20 epizodach.
Ciekawostka: twarz głównego bohatera Józefa często przypomina wielkiego zleceniodawcę samego mecenasa sztuki i tak Józef, który był patriarchą Starego Testamentu ma twarz Cosimo Medici.